Kancelaria Radcy Prawnego

Biuro Syndyka

W ramach prowadzonych spraw związanych z upadłością konsumencką oferuję:

 

KONSULTACJĘ WSTĘPNĄ – BEZPŁATNIE:
Konsultacja może zostać przeprowadzona poprzez indywidualne spotkanie z klientem:

 •  w siedzibie kancelarii;
 •  poprzez formularz kontaktowy;
 • w szczególnych przypadkach w domu klienta.

 

Udział w konsultacji wstępnej ma na celu pomoc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu starań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

W ramach bezpłatnej konsultacji wstępnej przekażę podstawowe informacje dotyczące upadłości konsumenckiej oraz postaram się ocenić, czy klient spełnia przesłanki umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

SPORZĄDZENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, która stanowić będzie załączniki do wniosku – ODPŁATNIE

 

REPREZENTACJA W SĄDZIE - ODPŁATNIE

Upadłość konsumencka

Jak działam?

1.

Po pierwsze liczy się dla mnie człowiek

2.

Dokonuje uzgodnień oraz tworzę plan działania

3.

Podejmuje kompleksowe działanie
z zaangażowaniem wszystkich sił
i możliwości

4.

Docieram do celu!

USŁUGI

Świadczę usługi związane z obsługą wierzytelności w tym odzyskiwaniem należności wynikających m. in. z:

 • niezapłaconych faktur,

 • niezrealizowanych umów,

 • zaległości czynszowych,

 • niezwróconych pożyczek,

 • kar umownych,

 • innych należności.

Windykacja wierzytelności

Świadczę usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych, oferuję również pomoc w przygotowaniu podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

 • przygotowuje do kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • weryfikuje procedury związane z ochroną danych osobowych,

 • prowadzę szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Tworzę i weryfikuję zapisy umów regulujących codzienne funkcjonowanie i relacje biznesowe przedsiębiorców. Informuję Klienta o ryzykach związanych z daną umową, zapewniam wsparcie prawne w procesie jej negocjacji i zawarcia, jak również na etapie późniejszej realizacji umowy oraz ewentualnego sporu sądowego.

Weryfikacja umów gospodarczych

Oferuję pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi spraw pracowniczych w tym m.in.: sporządzanie
i weryfikacja umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, wypowiedzeń, umów o zakazie konkurencji i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy. Zapewniam również kompleksową obsługę sporów pracowniczych.

Sprawy Pracownicze

Doradzam w zakresie bieżących problemów powstałych na gruncie stosowania przepisów dotyczących branży transportowej, w tym:

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej,

 • sporządzanie opinii prawnych związanych z zatrudnianiem kierowców,

 • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.

 

Transport

Udzielam pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, którym oferuję obsługę prawną z zakresie uzyskania świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku tj. m.in.:

 • zadośćuczynienie,
 • odszkodowanie,
 • rentę,
 • zwrot kosztów leczenia.

Świadczę również pomoc prawną w zakresie uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku m.in. przy pracy, czy w wyniku błędu medycznego.

Odszkodowania

Prowadzę sprawy przed sądami w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Do każdego z postępowań
w obszarze spraw rodzinnych indywidualnie podchodzę do każdego problemu z uwzględnieniem szczególnej specyfiki takich postępowań. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw:

 • rozwodowych,
 • o separację,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o alimenty,
 • dotyczących ustalania przez sąd kontaktów z dziećmi,
 • o ograniczenie,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby bliskiej.

Sprawy rodzinne

W ramach swojej działalności prowadzę sprawy spadkowe tj.:

 • sprawy związane z dziedziczeniem ustawowym,
 • testamentem,
 • zachowkiem,
 • podziałem spadku,
 • wydziedziczeniem.

 

Prowadzę sprawy sądowe, oferuję również swój udział w negocjacjach przedsądowych.

Sprawy spadkowe

Prowadzę sprawy związane z:

 • zatrudnieniem,
 • ustalaniem stosunku pracy,
 • rozwiązaniem umowy o pracę, 
 • związane z niewypłaceniem wynagrodzenia, w tym za nadgodziny.

 

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ustawy o czasie pracy kierowców.

Sprawy pracownicze

Aleksandra Wachocka

tel. 505 899 329

ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork

KONTAKT ZE MNĄ >