Kancelaria Radcy Prawnego

Biuro Syndyka

Świadczenia po śmierci bliskiej osoby

O jakie świadczenia może ubiegać się rodzina w przypadku śmierci w wyniku wypadku osoby bliskiej?

 

Rodzina osoby, która poniosła śmierć np. w wypadku samochodowym, w wypadku przy pracy, w wyniku błędu medycznego może ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia m.in.

 

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, którego celem jest wynagrodzenie krzywdy związanej ze śmiercią najbliższego członka rodziny. Krzywda taka polega na negatywnych odczuciach psychicznych w postaci stresu, smutku, poczucia straty, osamotnienia czy tęsknoty.

  • odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, do którego doszło na skutek śmierci bliskiej osoby. Na sytuację życiową najbliższych członków rodziny, składa się ogół okoliczności determinujących ich obecne i przyszłe położenie materialne.

  • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia zmarłej osoby, przysługuje każdemu, kto rzeczywiście je poniósł, niezależnie od relacji prawnych czy faktycznych, w jakich pozostawał ze zmarłym. Obejmuje wszelkie wydatki uzasadnione w świetle stanu wiedzy medycznej

  • odszkodowanie za poniesione koszty pogrzebu zmarłej osoby, przysługuje każdemu, kto rzeczywiście je poniósł, niezależnie od relacji prawnych czy faktycznych, w jakich pozostawał ze zmarłym. Obejmuje wszelkie wydatki uzasadnione w świetle zwyczajów lokalnych czy środowiskowych.

  • renta, której mogą domagać się osoby wobec których istniał obciążający zmarłego obowiązek alimentacyjny (np. rodzic zobowiązany był do utrzymywania swoich dzieci). Renta może być również zasądzona na rzecz innych osób bliskich, którym zmarły rzeczywiście, dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

13 listopada 2019

Aleksandra Wachocka

tel. 505 899 329

ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork

ul. Strzelnicza 8, Wójcin, 98-432 Łubnice

KONTAKT ZE MNĄ >