Kancelaria Radcy Prawnego

Biuro Syndyka

Empatia

Wiedza

Zaangażowanie

Co mnie cechuje:

Aleksandra Wachocka – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, mediator sądowy.

Jestem wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawych w Opolu
(nr wpisu: OP-1316) oraz na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr licencji: 1376), prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Wpisana jestem również na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu.

 

Specjalizuję się w obsłudze prawnej  podmiotów gospodarczych. Interesuję się prawem gospodarczym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Swoje doświadczenie zdobywałam obsługując zarówno mniejsze przedsiębiorstwa jak i duże spółki handlowe. Posiadam też spore doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców zajmujących się branżą transportową i logistyką.

 

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii zajmuję się również obsługą osób fizycznych w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych i spadkowych. Świadczę też pomoc prawną niewypłacalnym konsumentom oraz  osobom które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, bądź też w wyniku takiego wypadku straciły bliską osobę.

 

Nie boję się nowych wyzwań i trudnych tematów.

W związku z tym jestem gotowa podjąć się prowadzenia spraw również spoza powyżej wskazanego zakresu. Staram się, aby świadczona przeze mnie obsługa była dostosowana do potrzeb klienta i profesjonalna. Zapewniam dyskrecję, rzeczowe i życzliwe podejście do każdego klienta.

 

Siedziba Kancelarii znajduje się w Kluczborku oraz Wójcinie (pow. wieruszowski), natomiast postępowania sądowe prowadzę na terenie całego kraju.

 

Kim jest radca prawny?

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu
o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów, na których rzecz radca prawny może świadczyć pomoc prawną.

 

Czym różni się radca prawny od adwokata?

Zawód radcy prawnego, rodzajowo najbardziej zbliżony jest do zawodu adwokata.
W zakresie uprawnień jedyna różnica polega na tym, że radcowie prawni – w odróżnieniu od adwokatów – mogą wykonywać swój zawód także w stosunku pracy.

 

Powyższe informacje zaczerpnięte ze strony: https://kirp.pl

 

O MNIE

Aleksandra Wachocka

tel. 505 899 329

ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork

KONTAKT ZE MNĄ >