Kancelaria Radcy Prawnego

Biuro Syndyka

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni.

 

Osoba fizyczna jest niewypłacalna, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – np.: nie ma pieniędzy na spłatę pożyczki.

 

Wniosek o upadłość konsumencką może, co do zasady złożyć dłużnik, który jest niewypłacalny. Nie ma znaczenia liczba wierzycieli. Obowiązujące przepisy prawne jednak nie przymuszają dłużnika do złożenia takiego wniosku, ani nie narzucają mu jakiegokolwiek terminu, w którym powinien on taki wniosek złożyć.

 

Okoliczność, że dłużnik nie ma jakiegokolwiek majątku albo, że ma majątek tak niewielki, że nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania nie tamuje możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 

Podstawową zaletą upadłości konsumenckiej jest możliwość oddłużenia, czyli umorzenia zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości niezaspokojonych w wyniku likwidacji masy upadłości czy wykonania planu spłaty.

 

 

11 września 2019

Aleksandra Wachocka

tel. 505 899 329

ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork

ul. Strzelnicza 8, Wójcin, 98-432 Łubnice

KONTAKT ZE MNĄ >