Kancelaria Radcy Prawnego

Biuro Syndyka

Aleksandra Wachocka

radca prawny

doradca restrukturyzacyjny

Upadłość konsumencka

Obsługa osób fizycznych

Sprawy cywilne
(m. in. odszkodowania, zadośćuczynienia), Sprawy rodzinne (m. in. rozwód, alimenty, podział majątku, Sprawy spadkowe, Sprawy pracownicze.

Reprezentacja przed sądami

Obsługa podmiotów gospodarczych

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych m.in. windykacja wierzytelności, weryfikacja umów gospodarczych, prawo pracy, ochrona danych osobowych.

13 listopada 2019
O jakie świadczenia może ubiegać się rodzina w przypadku śmierci w wyniku wypadku osoby bliskiej? Rodzina osoby, która poniosła śmierć np. w wypadku samochodowym, w wypadku przy pracy, w wyniku
03 listopada 2019
Plan spłaty określa zakres i czas spłacania przez upadłego zobowiązań, których nie udało się zaspokoić w fazie likwidacyjnej. Plan spłaty obejmuje nie tylko zobowiązania sprzed daty ogłoszenia upadłości, uznane na
11 września 2019
Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Osoba fizyczna jest niewypłacalna, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – np.:

mec. Aleksandra Wachocka radzi...

Reprezentacja w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi (wszystkie instancje), sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej
i samorządowej, urzędami oraz innymi instytucjami publicznymi.

Kompleksowe wsparcie i prowadzenie spraw w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w tym ocena stanu, przesłanek formalnych, złożenie wniosku. Reprezentacja przed sądem, syndykiem oraz podczas rozmów z wierzycielami.

Aleksandra Wachocka

tel. 505 899 329

ul. Krakowska 22, 46-200 Kluczbork

ul. Strzelnicza 8, Wójcin, 98-432 Łubnice

KONTAKT ZE MNĄ >